Elektronik İmza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanımı

1.1.2014

Elektronik İmza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanımı

Üniversitemiz 2 Ocak 2014 tarihinde Elektronik İmza ve Elektronik Belge  Yönetim Sistemi(EBYS) programı ile yazışmalara elektronik ortamda başlayacaktır.  Tüm Akademik ve İdari birimlerin kurum içi ve kurum dışı evrak akışı EBYS üzerinden yapılacaktır. Belirtilen tarihten itibaren EBYS üzerinden gelen-giden evrak numarası sistem tarafından tüm birimlere ortak havuzdan otomatik olarak verilecektir. 31 Aralık 2013 saat 17:00’a kadar yapılan test yazışmalar sistemden silinecektir. EBYS sistemini daha güvenli kullanabilmek ve kişisel hesabı koruyabilmek için sistem tarafından verilen şifreyi belirtilen tarihe kadar daha güvenli bir şifre ile değiştirmeleri gerekir.

EBYS Giriş sayfası     : http://ebelge.adiyaman.edu.tr

EBYS Destek Sayfası : http://ebys.adiyaman.edu.tr

EBYS Sistemine üniversite dışından girebilmek için yapılması gereken ayarlar: http://www.adiyaman.edu.tr/proxy.pdf

Görüntülenme Sayısı: 5098