Birimler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, aşağıdaki şube müdürlüklerinden oluşur:

Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü

Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürü: Üniversitemiz Sistem, ağ ve donanım ihtiyaçlarını temin etmek, kurulum ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak, Sistem acil durum planlarını hazırlamak ve yürütmek, Domain ve e-posta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak Sistem üzerindeki uygulama ve veritabanı yedeklemelerinin yapılmasını sağlamakla görevli ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

Ağ ve Sistem Yönetim Şu Müdürlüğü aşağıdaki şefliklerden oluşur:

  • Ağ Yönetim Şefliği      
  • Sistem Yönetim Şefliği

    

Yazılım Şube Müdürlüğü

Yazılım Şube Müdürü: Üniversitemiz yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması konusunda koordinasyon sağlamakla görevli ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

Yazılım Şube Müdürlüğü aşağıdaki şefliklerden oluşur.

  • Web Tasarımı Yönetim Şefliği
  • Yazılım Geliştirme Şefliği

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

Teknik Hizmetler Şube Müdürü: Üniversitemiz ihtiyacı olan her türlü bilgisayar ve çevre cihazlarının alımını planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak, temin edilmeleri için gerekli teknik şartnameleri hazırlayarak bu cihazlarının teknik bakım ve onarım hizmetlerini yapmak veya yaptırmakla görevli ve Daire Başkanına karşı sorumludur.

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü aşağıdaki şefliklerden oluşur:

  • Donanım Şefliği

  • Bakım ve Onarım Şefliği

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Başkanlığımıza gelen ve giden yazışmalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, personelin maaş, özlük işlemlerini yapmak, Başkanlık arşivlerinin oluşturulmasını ve düzenini sağlamakla görevli ve İdari Hizmetler Şube Müdürüne karşı sorumludur.

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü aşağıdaki şefliklerden oluşur:

  • Yazı İşleri Şefliği
  • Satın Alma Şefliği
  • İhale İşleri Şefliği